ارزش-تضاد-مسائل-دلیل-اصلی-پیشرفت-استاد-عباسمنش

ارزش تضاد | مسائل، دلیل اصلی پیشرفت

890,000 تومان

ما در جهانی زندگی می کنیم که تنوع و تضاد‌، نه تنها جزئی جدایی ناپذیر از آن هستند‌، بلکه نقش سازنده‌ و اساسی را در سیستم رشد و گسترش جهان بر عهده دارند.

دنیای مادی به گونه‌ای متنوع آفریده شده که جوابگوی همه‌ی علائق و سلائق باشد و به همه‌ی گروه‌ها فرصت یکسانی برای تجربه‌ی خواسته‌هایشان بدهد. ضمن اینکه قوانین به گونه‌ای بر سیستم حاکم است که هر انتخابی که هر گروه از آدمها داشته باشد و هر مسیری را که برای تجربه انتخاب کنند‌، فارغ از خوب یا بد‌، درست یا نادرست‌، در نهایت موجب رشدِ سیستم می‌شود و به قول خداوند:

کُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّکَ وَ ما کانَ عَطاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً

و هر یک از این دو گروه را به عطاى پروردگارت کمک خواهیم داد و هرگز کسى از عطاى پروردگارت محروم نخواهد بود. (اسراء آیه 20)

زیرا به قول خداوند‌، جهان برای سالم ماندن و فاسد نشدن نیاز به هر دو قطب:

(صلح و جنگ)‌، (رفاه و فقر)‌، (سلامتی و بیماری)‌، (روشنایی و تاریکی)‌، (گرم و سرد)‌، (زیبا و زشت)‌، (شادی و غم)‌، (عشق و نفرت)‌، (ایمان و ترس) و… دارد.

به عبارت دیگر‌، ما هرگز قدرتی برای از بین بردنِ قطب مخالف نداریم. ضمن اینکه برای تجربه‌ی زندگی دلخواه‌‌، ما نیازی به جهان یکدست و عاری از تضاد نداریم.  زیرا این توانایی به ما داده شده است که انتخاب کنیم کدامیک از این دو قطب را می‌خواهیم بیشتر تجربه کنیم. ما به عنوان موجوداتی فرکانسی که با فرکانس‌ها و کانون توجه‌شان تجربه‌های‌شان را خلق می‌کنند‌، قادریم به گونه‌ای ذهن‌مان را کدنویسی کنیم و فرکانس‌هایمان را تنظیم کنیم که بیشتر در سلامتی باشیم تا در بیماری‌، در رفاه و فراوانی باشیم تا در کمبود‌، در صلح باشیم تا درگیری و…

تمامی ناهماهنگی‌هایی که به شکل:

تقلاهای بی نتیجه‌، شکست‌، ناامیدی‌، سرخوردگی‌، احساس قربانی بودن‌ یا اجبار برای تحمل شرایط نادلخواه‌‌، بیماری و… در زندگی‌مان ظاهر می‌شود‌، نه به خاطر وجود تضاد در جهان است بلکه به خاطر عدم درک ارزش تضادهاست.

زیرا تضادهای زندگی ما به خودی خود هیچ معنایی ندارند و فقط حاوی فرصتی برای رشد و گسترش ما هستند اما نگاه آدمها به تضادها‌، آنها را به دو دسته‌ی: «ناامید و هدفمند»‌ ‌، «بازنده و برنده» یا « مشتاق و سرخورده» تقسیم می‌کند.

دلیل قدم برنداشتن ها‌، به تعویق انداختنها‌‌، بهانه آوردن ها و تحمل ناخواسته‌ها به جای قدم برداشتن برای خلق شرایط دلخواه‌، ناتوانی در تعامل صحیح و سازنده با تضادهایی است که در زندگی با آنها برخورد می‌کنیم.

زیرا تضادها و ناخواسته‌ها در زندگی ما‌ حکم یک یادآور کننده و زنگ هشدار را دارند درباره آنچه که واقعا می‌خواهیم

تضادها‌، اهرم‌هایی هستند که مانع ساکن ماندن‌مان و به قول قرآن «فاسد نشدن‌مان»‌، می‌شوند.

زیرا انگیزه‌های لازم برای حرکت در مسیر تحقق خواسته‌های واضح شده‌، از دل همان ناخواسته‌ها متولد می‌شود و وقتی این انگیزه‌ها با باورهای قدرتمندکننده‌ و هماهنگ با آن خواسته‌ها همراه بشود‌، آنوقت کن فیکون می‌شود.

سپس در مسیری که برای تحققِ آن خواسته‌ها طی می‌کنیم‌، پتانسیل‌های وجودمان بیشتر به کار گرفته می‌شود و توانایی‌های بالقوه مان به طرز قابل‌ توجهی بالفعل می‌شود که در شرایط عادی هرگز این فرصت و این اجبار برای به کار بستن تمام توانایی‌های وجودمان فراهم نمی‌شد و به این شکل‌، ظرف وجودمان رشد می‌کند.

دوره ارزش تضاد‌، با بررسی آیات قرآن‌، منطق‌هایی قوی در اختیارمان قرار می‌دهد تا باورهای قدرتمندکننده ای برای خود بسازیم تا در لحظات برخورد با ناخواسته‌ها‌، به جای ناامیدی یا پذیریش آن شرایط به عنوان سرنوشتی غیر قابل تغییر‌، آگاهانه با هدایتی همراه شویم که از طریق آن تضاد‌، برای رشد‌مان ‌ آمده است.

بنابراین‌، اگر بتوانیم ارزش تضادها را درک کنیم‌، دیگر نه تنها درباره‌ی حضورشان نگران یا گله مند نیستیم‌، بلکه به خاطر انگیزه‌هایی که از برخورد با تضادها در وجودمان شکل می‌گیرد‌، هر بار فاصله رفتن از مدار ناخواسته به مدار خواسته‌ را کوتاهتر می‌کنیم.

دوره‌ی ارزش تضاد‌، روی پرورشِ این توانایی و بهبودِ دائمیِ آن کار می‌کند تا به جای فرار از مسائل‌، هر بار از مسائل‌مان بزرگ‌تر بشویم.

ماموریت این برنامه

به یاری خداوند‌، دوره ارزش تضاد‌، بازبینی و مجددا بر روی سایت قرار گرفت.

نکات مهم درباره تغییراتی که در بازبینی این دوره انجام شده است:

1.هیچ محتوایی به فایل صوتی و تصویری این دوره اضافه نشده است. اما کیفیت فایل صوتی و تصویری بهبودی قابل توجه یافته است.

2.دوره شامل 3 جلسه است. و این جلسات در اتاق شخصی دوستانی که این دوره را خریده‌اند‌، قرار گرفته است.

3.متن نوشتاری این دوره مجددا بروزرسانی شده و نیز تمریناتی به صورت متن نوشتاری در قسمت توضیحات هر جلسه در سایت‌، افزوده شده است.

4.این بروزرسانی ها در اتاق شخصی دوستانی که قبلا این دوره را خریده اند نیز قرار گرفته است.


ما در این دوره ارزش تضادهای زندگی‌مان، نحوه‌ی تعامل با آنها و استفاده از فرصت و برکتی را تمرین می‌کنیم که از طریق آنها به سمت‌مان آمده است و به این وسیله به مسیرِ خلق شرایط دلخواه مان، هدایت می شویم؛

نحوه ی  اعراض از ناخواسته‌ها را تمرین می‌کنیم؛

به جای تقلای بیهوده برای تغییر دیگران‌، نحوه متمرکز شدن بر خودمان و اهداف‌مان را تمرین می‌کنیم؛

نحوه‌ی استفاده از «انگیزه‌های سازنده ای» را در مسیر تحقق خواسته‌هایمان تمرین می کنیم که از برخورد با آن تضادها در وجودمان آزاد شده است.

نحوه‌ی پشتیبانی کردنِ آن انگیزه‌ها به کمک باورهای هم‌-جهت با خواسته را تمرین می‌کنیم. زیرا انگیزه- که نیروی لازم برای حرکت در مسیر خواسته را تأمین می‌کند‌- از دل تضادها زاده می‌شود و وقتی این نیرو‌، با باورهای قدرتمندکننده‌ و هم-جهت با خواسته همراه بشود‌، تمام قطعات پازلی با نام «خلق شرایط دلخواه در هر جنبه‌ای»‌، به صورت صحیح کنار هم چیده می‌شود.

ما به کمک آگاهی‌های دوره ارزش تضاد‌، هدفمند زندگی کردن-یعنی داشتن هدف‌هایی واضح و مشخص در هر برهه‌ ای- را تمرین می‌کنیم تا این موارد جزئی از شخصیت‌مان بشود و جزئی جدایی ناپذیر از رفتارها و عملکردهایمان بمانند.

زیرا جهان به این شکل عمل می‌کند که:

اگر تصویر واضحی از خواسته هایت نداشته باشی‌، اگر زندگی‌ات در بی‌هدفی‌، سردرگرمی و باری به هر جهت‌ بگذرد‌، جهان به شما اجازه‌ی ادامه‌ی این روند را نمی‌دهد. یعنی شما را به سمت ناخواسته هایی سوق می‌دهد و با تضادهایی مواجه می‌کند تا بالاخره درباره خواسته هایت به وضوح برسی و قدم‌هایی عملی برای خلق‌شان برداری.  زیرا جهان از طریق خواسته های ما و قدم‌هایی عملی که به منظور تحقق بخشیدن به آنها برمی‌داریم رشد می‌کند.

در مقابل‌، هرچه درباره‌ی خودت و خواسته‌هایت به شناخت و وضوح بیشتری برسی‌ و برای خلق‌شان برنامه‌‌ای مدون در آستین داشته باشی‌؛ با ناخواسته‌های کمتری مواجه می‌شوی

وقتی همواره و در هر مرحله‌ای از پیشرفت‌، هدف های کوتاه مدت  و بلند مدت داشته باشی و هر روز قدم‌های عملیِ هرچند کوچک در جهت خلق‌شان برداری‌، از آنجا که خودت از قبل برنامه‌‌ای برای گسترش در دست اجرا داری‌ و کانون توجه‌ات توسط ناخواسته‌های مختلف پراکنده نشده است‌، با تضادهای کمتری مواجه می‌شوی یا با تضادهایی مواجه می‌شوی که از ظرف وجودت کوچکترند و فقط به عنوان یادآوری و هدایت تو به مسیر خواسته‌هایت‌، پیش رویت قرار گرفته‌اند.

در هر صورت‌، انتظارِ جهان از تو رشد و گسترش است؛ یا به زبان خوش (زبان هدفمند زندگی کردن) یا به زبان تضادها.

در عوض وظیفه‌ی جهان در قبال تو‌، هدایت‌، حمایت و پاداش است.

اگر در مسیر گسترش بمانی‌، جهان حامی و هدایتگرِ تو به سمت رشدِ بیشتر می‌شود و پاداش‌هایی هم-سنگ با میزان گسترشی که ایجاد می‌کنی‌، به تو می‌بخشد.

اما اگر برنامه‌ای برای پیشرفت نداری‌، جهان از طریق شرایط سخت و نامناسب وارد عمل می‌شود تا درباره خواسته‌هایت به وضوح برسی و برای خلق شان قدم های عملی برداری. اما یادت باشد که ضربه های جهان محکم و گاهی کشنده است.

بخش مهمی از آگاهی‌های دوره ارزش تضاد‌، توضیح آیاتی از قرآن است که ما را به درک وسیعی از این مفهوم می‌رساند و منطق‌هایی قوی برای ساختنِ شخصیتی برنده‌، در وجودمان می‌سازد.

آیاتی که به ما کمک می‌کند سیستم جهان را بهتر درک کنیم. بتوانیم فکر خداوند را بخوانیم تا چگونگی همراه شدن با این سیستم رشد و گسترش را تمرین کنیم و در بهره برداری از برکت‌های این همراهی‌، مهارت کسب کنیم‌ و به زبان ساده تر‌، روی شانه های خداوند بنشینیم و از مسیر این رشد‌، لذت ببرید.

آیاتی که به یادمان می‌اندازد خداوند برای همه خیر و خوبی می خواهد اما خواست خداوند مهم نیست بلکه آنچه اجابت می‌شود خواست و انتخاب خودِ ماست که از طریق باورها و کانون توجه‌مان به صورت ناخودآگاه ارسال می‌شود.

آیاتی که به ما یادآوری می‌کند که تفاوت دستاوردهای پیامبران با کافران‌، در بهانه هایی است که کافران برای کفر ورزیدن و هدایت نشدن شان آورده اند و پیامبران برای نشان دادن ایمان شان در عمل. که از طریق بررسی آیاتی با ریشه ش ی ئ توضیح داده شده است.

آیاتی که به ما مژ‌‌ده می‌دهد که باید بخواهیم که هدایت بشویم تا خداوند مسیرهایی را برای هدایت برایمان باز کند. زیرا هدایت جزئی از برنامه سیستم است.

آیاتی که به یادمان می‌آورد که همزمان که مسیرهایی برای هدایت هست‌، مسیرهایی هم هست که به بیراهه می رسد. این دیگر بستگی به انتخاب های ما دارد که یهدی من یشاء را انتخاب کنیم یا یضل من یشاء.

آیاتی که به ما یادآور و متذکر می‌شود که مثل کافران نباشیم و  ناخواسته‌ها و ناراستی‌های زندگی‌مان را صلاح خداوند ندانیم و مسئولیت را به دوش خداوند نگذاریم بلکه مسئولیت ساختنِ زندگی

آیاتی که به ما متذکر می‌شود بهانه هایی که به خاطر شرایطِ نادلخواه کنونی برای تغییر نکردن و قدم برنداشتن می آوری همان بهانه هایی است که کافران زمان پیامبران برای کفر ورزیدن می‌آورند.

تمامی به تعویق انداختن‌ها‌، بی‌ایمانی‌ها‌، مردد بودن‌هایی که درباره‌ی تغییر شرایط ناخواسته داری‌، به طرز واضحی شبیه به بهانه‌های کافران و مشرکان زمان پیامبران است. بنابراین نتیجه این مسیر نیز قطعا شبیه به نتیجه‌ا‌ی خواهد بود که  کافران و مشرکان در قالب عذاب در زندگی خود آفریدند.

قیمت : 890,000 تومان
خرید محصول خارج از ایران
برای دوستانی که خار ج از ایران هستند لطفا با آیدی تلگرامی https://t.me/abasmanesh_video
یا از طریق واتساپ پشتیبانی 989025669939+جهت راهنمائی برای خرید محصولات
با پشتیبانی موسسه در تماس باشید.
خرید محصول در داخل ایران

برای دوستانی که در داخل ایران زندگی می کنند ، به راحتی با انتخاب و افزودن محصولات دلخواه به سبد خریدتان، در هنگام پرداخت، سایت به پرداخت از طریق درگاه امن بانکی عضو شبکه شتاب هدایت شده و پرداخت را انجام میدهند.

۲.بلافاصله پس از پرداخت موفق، لینک های محصول خریداری شده به «اتاق شخصی شما در سایت» ارسال می شود و در بخش «محصولات من» قرار می‌گیرد.

۳.دوستان توجه داشته باشند پرداخت به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد.

خرید محصول از طریق ارز دیجیتال

قابل توجه دوستانی که تمایل به خرید محصولات با ارز دیجیتال دارند:
در ابتدا از قیمت محصول در خواستی از طریق پشتبانی اطلاع یابید
از طریق لینک های زیر مراحل پرداخت را طی نمایید.
برای پرداخت از طریق ارز دیجیتال می توانید کدمربوطه را در قسمت پرداخت وارد نمائید و یا اینکه بارکد مربوطه را از قسمت پرداخت کیف پول خود اسکن نمائید.
و پس از پرداخت لطفا از رسید تراکنش اسکرین شات بگیرید و به پشتیبانی آنلاین ارسال کنید تا محصول خریداری شده به حساب کاربری شما اضافه شود.
🌟 قیمت ها برای پرداخت با ارز دیجیتال متفاوت از معادل تومن می‌باشد.
🌟به غیر از بیت کوین، اتریوم و تتر ارز دیجیتال دیگری پذیرفته نمی شود.

تتر TRC20

TXTRdj5QoJhTYJDveW58JPGTFkV6EcmfMr
خرید-محصولات-استاد-عباسمنش-از-طریق-تتر

ورود