دوره-قانون-آفرینش

دوره قانون آفرینش | بخش چهارم

1,450,000 تومان

ماموریت این برنامه

موضوع بخش چهارم: «قدرت کلام»، سلاحی قدرتمند برای «هدایتِ کانون توجه»

پیشنیاز: آگاهی‌ها و تمرینات بخش‌های اول، دوم و سوم دوره قانون آفرینش

اینکه «ما خالق زندگی خودمان هستیم» را به عنوان یک جمله انگیزه‌بخش‌، بسیار شنیده‌ایم‌، اما اینکه چقدر این مفهوم را در عمل و به عنوان نقطه ی برتری مان جدی می گیریم، در برخورد با تضادهای زندگی در رفتارمان نشان می دهیم و در تصمیمات مان جاری می سازیم و در یک کلام «در استفاده‌ی آگاهانه از این توانایی‌-برای خلق شرایط دلخواه مان-» مهارت داریم‌، بستگی کاملی دارد به «شناختِ قوانین بدون تغییری» که بر این جهان حاکم است.

ما موجوداتی فرکانسی هستیم. یعنی در هر لحظه از طریق‌ِ توجه کردن به موضوعات متفاوت‌، فرکانس هایی را به جهان هستی ارسال می کنیم و جهان هستی نیز طبق قوانینی که بر آن مقرر شده‌، اساسِ آن فرکانس ها را در زندگی ما به شکل اتفاق و تجربه‌، باز می تاباند و به این شکل‌، ما در هر لحظه در حال خلق شرایط زندگی مان هستیم.

می توان برای این فرایند‌، 3 مرحله در نظر گرفت.

مرحله درخواست

مرحله پاسخ جهان به آن درخواست ها

و مرحله دریافت.

آنچه که هر کدام از ما در زندگی مان تجربه می کنیم‌، چیزی جز پاسخِ درخواست های خودمان یا بهتر است بگویم «بازتابِ فیزیکی و تجربیِ درخواست های فرکانسی مان» نیست. به همین دلیل اگر از آنچه تجربه می‌کنی‌، رضایت نداری‌، تنها فاکتوری که اوضاع را تغییر می دهد، تغییر درخواست هایت(درخواست های ناآگاهانه و  فرکانسی که با کانون توجه ات، ارسال می کنی) است. به همین دلیل‌، «به شناخت رسیدن درباره این مرحله و تسلط بر قانون درخواست‌»، اساسی ترین موضوع در خلق شرایط دلخواه در زندگی است.

تسلط بر قانون درخواست‌، یعنی تسلط بر کنترل آگاهانه ی کانون توجه.

چون ما اکثرا درخواست هایمان را ناآگاهانه‌،از طریق کانون توجه مان و به واسطه «توجه کردن به موضوعات مختلف»، ارسال می کنیم. اما افراد زیادی درباره هماهنگ شدن با قوانینِ زندگی‌، «درک و تسلط بر قانون درخواست» را نادیده می گیرند و به دنبال ایرادات در مراحل بعدی می گردند.

آگاهی‌های بخش چهارم از دوره قانون آفرینش‌، استفاده ی آگاهانه از نیرویی درونی را به شما یاد می دهد که می توانید به کمک آن‌، بر «کانون توجه تان» مسلط شوید. زیرا تسلط بر قانون درخواست‌، یعنی تسلط بر کنترل آگاهانه ی کانون توجه.

این نیرو «قدرت کلام» نام دارد و یکی از سریع ترین‌، کاراترین و در دسترس‌ترین سلاح ها برای «کنترل کانون توجه» است.

اهمیت قدرت کلام آنقدر است که حتی در قرآن به آیاتی با مضممون لا تخابطنی برمی خوریم که خداوند از پیامبرش می خواهد درباره ناخواسته ها با او صحبت نکند

خطاب به نوح:  وَ لا تُخاطِبْنی‏ فِی الَّذینَ ظَلَمُوا درباره کسانی که ستم کرده اند با من سخن مگوی…

اما متاسفانه اکثر ما‌، یک عمر است که  این نیرو را بر علیه خود به کار برده ایم.

افراد زیادی مرتبا در حال گله و شکایت از اوضاع هستند و متعجبند چرا هشت آنها در گرو نه شان است؛

فروشندگانی که  مرتبا در حال شکایت از اوضاع اقتصادی و کمبود مشتری هستند و متعجبند از مشتری های فراوان در مغازه ی هم چراغی شان که از دیدِ آنها استاندارهای بازاریابی را رعایت نکرده است؛

افرادی که در حال شکایت از بدن بیمارشان هستند و متعجبند چرا سلامت نمی شوند؛

افرادی که در حال گله و شکایت از شریک عاطفی شان هستند و متعجبند چرا شانسِ تجربه ی عشق و مودت در روابط را ندارند؛

آنها مرتبا در حال استفاده از این اسلحه قدرتمند(کلام شان‌)، بر علیه خود هستند‌، زیرا نه این قدرت درونی و در دسترس رامی شناسند و نه راهِ استفاده از این توانایی– به سود و برای تحقق خواسته هایشان‌– بلدند!

به «کلام غالبی که این روزها بر زبانت جاری است‌-خواه با خودت و در گفتگوهای درونی ات یا خواه با دیگران‌-، فکر کن و از خودت بپرس:

من با این اسلحه، در حال هدایت کانون توجه ام به کدام سو هستم؟!

به نفع خودم و برای توجه به خواسته ها؟!

یا بر علیه خودم و برای توجه به ناخواسته ها ؟!


در بخش چهارم از دوره قانون آفرینش، استفاده از این قدرت به نفع خودمان را، در عمل‌ یاد می گیریمِ تا بتوانیم این اسلحه را برای :

برانگیختن وجه با سخاوت‌ و پربرکت‌ جهان اطراف مان به کار ببندیم؛

برای برانگیختن وجه عشق و مودت در آدمهای روابط مان؛

برای بر انگیختن وجه سلامت در سلولهای بدن مان؛

و …

کلام ما مثل یک اشعه لیزر است که به هر سمتی گرفته شود‌، کانون توجه مان را به همان سمت هدایت می کند.  ما به راحتی می توانیم با این سلاح‌، فرکانس هایمان را به سمت خواسته هایمان جهت دهی کنیم.

چون طبق قانون‌، ما با صحبت کردن درباره موضوعات، وارد مدار آن اساس می شویم و  به آن اساس قدرت می دهیم و آن را قویتر می کنیم و به جریان می اندازیم. تا جایی که شکل فیزیکی و تجربی به خود می گیرد… و در این بخش‌، استفاده عملی از این قدرت درونی را برای خلق خواسته هایمان می آموزیم

ما در این بخش یاد می گیریم تا از قدرت کلام مان‌، برای ساختن باورهای قدرتمندکننده ای بهره بگیریم که مرتباً با تنظیم و تصحیحِ «کانون توجه مان» به ما قدرت اعراض از ناخواسته‌ها و توجه به خواسته ها را می دهند%

زیرا عادتِ ذهن، متمرکز شدن بر بخشِ ناخواسته ی هر موضوعی است، مگر اینکه آگاهانه  برای توجه به خواسته ها، تربیت شود.

هدف این بخش، تمرکز آگاهانه بر استفاده از قدرت کلام‌، برای کنترل ذهن است.

هدف این بخش‌، «استفاده از قدرت کلام برای ساختن عادت رفتاری قدرتمندکننده ی جدیدی است که تکرارشان‌، آرام آرام شخصیت مان را تغییر می دهد و آرام آرام تجربه ی جدید و دلخواهی از زندگی به ما می دهد.


سرفصل های مطالب این دوره:

«دوره قانون آفرینش | بخش چهارم‌»، شامل 8 جلسه است:

جلسه اول و دوم دوره اختصاص دارد به پاسخ به سوالات شرکت کنندگاه درباره مطالب بخش های قبل:

سولات و موضوعاتی که در جلسه اول پاسخ داده شده است شامل:

هدف از سناریو نویسی چیست؟ و این تمرین‌، بر اجرای چه اصلی از قانون‌، تأکید دارد؟

آیا سرنوشت ما از قبل مشخص شده است؟

فرایند تکاملی در طی شدن فاصله فرکانسی شما به خواسته تان:  من شبانه روز به خواستم ام فکر می کنم اما الان امکانات لازم برای تحقق آن را ندارم چگونه می توانم به خواسته ام برسم؟

وقتی خواسته ی من ناهماهنگ با قوانین آفرینش است، آیا انجام دادن تمرینات برای رسیدن به خواسته ام  فایده ای دارد؟

هر وقت هدفی انتخاب می کنم‌، خیلی زود تغییر می کند‌، مشکل من کجاست؟

راهکار غلبه بر تنبلی در انجام تمرینات این دوره چیست؟

راهکارهایی عملی برای اعراض از افکار منفی ذهن

نقش « تعیین اهداف کوتاه مدت» در «امکان پذیری اهداف بلند مدت» برای ذهن.

نقش «داشتنِ هدف های بلند مدت» در «انگیزه داشتن برای تحقق اهداف کوتاه مدت».

حذف ناخواسته ها از زندگی ، به وسیله اعراض از آنها

دیدگاه قانون آفرینش درباره دعای خیر برای دیگران

دیدگاه قانون آفرینش درباره «مفهوم صبر» و تفاوت صبر با «تحملِ ناخواسته ها»

مفهوم صلوه در قرآن


سولات و موضوعاتی که در جلسه دوم پاسخ داده شده است شامل:

آیا خواسته ای مثل «شهرت و محبوبیت»، از عدم اعتماد به نفس می آید؟ و اصولا داشتنِ چنین خواسته ای درست است؟

درباره خواسته ای مثل «رابطه ی عاشقانه» اگر «تجسمِ ارتباط با یک فرد خاص»‌،ناهماهنگ با قانون آفرینش است، پس چه چیزی را باید تجسم کرد؟

راهکاری برای «تشخیص شهود و الهام» از افکار معمولی

رسیدن به شاخت صحیح درباره خداوند به عنوان نیروی که ما را خلق کرده و هدایت می کند و رابطه ما با او دائمی است

«مفهوم توکل» از دیدگاه قانون آفرینش و تفاوت آن با «به تعویق انداختنِ» قدم هایی که لازمه تحقق اهداف هستند.


موضوعات جلسه سوم:

« قدرت کلام»، سلاحی قدرتمند  برای «هدایتِ کانون توجه»

دیدگاه خداوند درباره استفاده از قدرت کلام به نفع خود

مفهوم تقوی در قرآن و ارتباط آن با کنترل ذهن و کنترل کانون توجه

کنترل کانون توجه = کنترل آگاهانه ی اتفاقات زندگی

فرق توجه و تجسم در چیست؟


موضوعات جلسه چهارم:

نحوه شکل گیری باورها

باورها حاصل افکار تکرار شونده هستند

باور موجب می شود کلام و رفتار ایجاد بشود

افکار چگونه ایجاد می شوند؟ منشا و آبشخور افکار چیست؟

از کجا بدانیم باورهایمان تغییر کرده است؟

سوال: رفتار صحیح و هماهنگ با قانون آفرینش، درباره کارمندی- که مسئولت پذیر نیست- چیست ؟

«تغییر باورها» از توانایی در شناسایی ترمزهای ذهنی‌، آغاز می شود.

ترمزهای ذهنی، باورهای ناهماهنگ با خواسته ها هستند که مانع از دریافت و تجربه ی خواسته هامی شوند.

« قدرت کلام»، سلاحی قدرتمند  برای «هدایتِ کانون توجه»

شما با این اسلحه، کانون توجه ات را به کدام سو هدایت می کنی؟!

برای توجه به خواسته ها و هدایت به سمت آنها؟!

یا برای توجه به ناخواسته ها و هدایت به سمت آنها؟!

تمرینی برای ساختن باورهای قدرتمندکننده‌، به کمک قدرت کلام


موضوعات جلسه پنجم:

دلیل تکرار آیات در قرآن

چرا در بین آیات قرآن، آیات توحیدی، پرتکرار ترین آیاتِ قرآن هستند.

استفاده از قدرت کلام و قدرت تلقین‌، در شفادهی

«استفاده از قدرت کلام»  برای «ساختنِ باورهای قدرتمندکننده»

عبارتی طلایی برای ساختن باورهای قدرتمندکننده

تمرینی برای «استفاده از قدرت کلام» برای «برانگیختنِ وجه مثبتِ آدمها»

شما با قدرت کلامت می توانی بهترینِ وجه آدمها را در روابط ات برانگیخته کنی و با ساختنِ این عادت در شخصیت ات، خود را در مدار آدمهای مناسب قرار دهی.


موضوعات جلسه ششم:

عبارتهای تأکیدی‌،«مفاهیمی باورساز» و آگاهی‌هایی هستند که «کانون توجه» ما را  تنظیم و تصحیح می کنند. یعنی ‌ به ما قدرت اعراض از ناخواسته‌ها و توجه به خواسته ها را می دهند%

استفاده از قدرت کلام (عبارتهای تأکیدی مثبت) برای خاموش کردن گفتگوهای منفی و مخربِ ذهن

استفاده از قدرت کلام (عبارتهای تأکیدی مثبت) برای ساختن باورهای قدرتمندکننده:

آنچه عبارت های تأکیدی را‌، از یک ذکرِ غیر قابل درک‌، به اطمینان و «ایمانی فعال» تبدیل می‌کند‌، تأمل در مفهوم آن عبارت و «باور کردنِ آن نوع نگرش» است. به گونه ای که رفتارهایمان را بر طبقِ آن مفاهیم‌، تنظیم کند و منجر به اقدام عملی بشود%

«استفاده از قدرت کلام» برای ساختنِ باورهای قدرتمندکننده درباره خداوند

خداوند یک سیستم است که در قالب همان صفتی در تجربه زندگی ات پدیدار می شود که تو در ذهن خود، خداوند را با آن صفت می شناسی!

دیدگاه قران درباره استفاده از قدرت کلام بر علیه خود

«غیبت»، مرگبارترین شیوه برای استفاده از قدرت کلام بر علیه خود.

«راهنمایی درونی» برای هدایتِ قدرت کلام، در مسیر خواسته ها

در حال استفاده از «قدرت کلام خود» بر علیه خودت هستی یا به نفع خودت؟!

عادت به «گله و شکایت» یا عادت به «نالیدن و غُر زدن»،  از معمول ترین شیوه برای استفاده از قدرت کلام بر علیه خودت است.

ارتباط میان عادت به «گله و شکایت و نالیدن» با «ناسلامتی جسمانی».

تمرینی برای «استفاده از قدرت کلام» برای خاموش کردن گفتگوهای منفی ذهن

تمرینی برای «استفاده از قدرت کلام»  به نفع خودت


موضوعات جلسه هفتم:

عبارت های تاکیدی مثبت‌، برای هدایت در مسیر خواسته ها

عبارت هایی برای ساختن باورهای قدرتمندکننده ی هم جهت با اهداف

« استفاده از قدرت کلام (عبارتهای تأکیدی مثبت) »،  برای ساختن عادتهای رفتاری قدرتمندکننده

تمرینی برای استفاده از قدرت کلام برای ساختن باور احساس لیاقت

«نمونه هایی از عبارت های تأکیدی برای انجام تمرینِ آینه»


موضوعات جسله هشتم

عبارتهای تأکیدی ویژه، «ساختنِ باورهای هماهنگ با اهداف»

نمونه هایی از عبارات تأکیدی برای، «باورپذیر شدنِ اهداف در ذهن» و منطقِ استفاده از این عبارت ها:

پیشنهاداتی برای استفاده کاراتر از عبارت ها ی تاکیدی باورساز

تمرینی برای «برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه» برای توجه به خواسته ها

قیمت : 1,450,000 تومان
خرید محصول خارج از ایران
برای دوستانی که خار ج از ایران هستند لطفا با آیدی تلگرامی https://t.me/abasmanesh_video
یا از طریق واتساپ پشتیبانی 989025669939+جهت راهنمائی برای خرید محصولات
با پشتیبانی موسسه در تماس باشید.
خرید محصول در داخل ایران

برای دوستانی که در داخل ایران زندگی می کنند ، به راحتی با انتخاب و افزودن محصولات دلخواه به سبد خریدتان، در هنگام پرداخت، سایت به پرداخت از طریق درگاه امن بانکی عضو شبکه شتاب هدایت شده و پرداخت را انجام میدهند.

۲.بلافاصله پس از پرداخت موفق، لینک های محصول خریداری شده به «اتاق شخصی شما در سایت» ارسال می شود و در بخش «محصولات من» قرار می‌گیرد.

۳.دوستان توجه داشته باشند پرداخت به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد.

خرید محصول از طریق ارز دیجیتال

قابل توجه دوستانی که تمایل به خرید محصولات با ارز دیجیتال دارند:
در ابتدا از قیمت محصول در خواستی از طریق پشتبانی اطلاع یابید
از طریق لینک های زیر مراحل پرداخت را طی نمایید.
برای پرداخت از طریق ارز دیجیتال می توانید کدمربوطه را در قسمت پرداخت وارد نمائید و یا اینکه بارکد مربوطه را از قسمت پرداخت کیف پول خود اسکن نمائید.
و پس از پرداخت لطفا از رسید تراکنش اسکرین شات بگیرید و به پشتیبانی آنلاین ارسال کنید تا محصول خریداری شده به حساب کاربری شما اضافه شود.
🌟 قیمت ها برای پرداخت با ارز دیجیتال متفاوت از معادل تومن می‌باشد.
🌟به غیر از بیت کوین، اتریوم و تتر ارز دیجیتال دیگری پذیرفته نمی شود.

تتر TRC20

TXTRdj5QoJhTYJDveW58JPGTFkV6EcmfMr
خرید-محصولات-استاد-عباسمنش-از-طریق-تتر

ورود