دوره-قانون-آفرینش-استاد-عباسمنش

دوره قانون آفرینش | بخش سوم

1,450,000 تومان

ماموریت این برنامه

موضوع بخش سوم از دوره قانون آفرینش: تجسم خلاق

پیشنیاز: درک آگاهی های بخش اول و بخش دوم از دوره قانون آفرینش و انجام تمریناتی که در این دو بخش آمده است.

این بخش اختصاص دارد به توضیح مفهوم تجسم خلاق. یعنی قدرتی که ذهن انسان در خلق اتفاقات دارد.

همه ی ما در کودکی، یعنی زمانی که هنوز ذهن منطقی ما-که استدلال هایش در باورهای محدودکننده ریشه دارد- سکان زندگی مان را به دست نگرفته بود‌، خیلی به این نیرو اعتماد داشتیم و از آن استفاده می کردیم.

اما هرچه بزرگتر شدیم‌، به خاطر باورهای محدودکننده ای که از اطرافیان مان به ارث بردیم‌، مقاومت های ذهن مان بیشتر شد‌، در نتیجه، کمتر به این قدرت بها دادیم و بیشتر آن را دست کم گرفتیم و آرام آرام به این قدرت به عنوان یک توهم نگاه کردیم چون به اصطلاح می خواستیم واقع بین باشیم.

و یادمان رفت که چگونه این قدرت، واقعیت های دلخواه زیادی را در کودکی برایمان رقم زد و آرزوهایمان را تبدیل به تجربه ی زندگی مان کرد.

حالا دوباره می خواهیم به کمک آگاهی های دوره قانون آفرینش (بخش دوم)‌،  با منطق و استدلال های قوی، «قدرت تجسم خلاق» را به ذهن مان باز شناسیم و آگاهانه از این قدرت برای خلق خواسته هایمان استفاده کنیم.

زیرا نیرویی که ما را در مسیرِ خواسته ها و «دانستنِ چگونگیِ تحقق آنها» هدایت می کند و «تفاوت در نتایج» را ایجاد می کند، قطعا نیروی ذهنی است. زیرا ما موجودات انسانی‌،  از توان فیزیکی محدودی برخورداریم اما نیروی ذهنی ای بی انتها.

اما استفاده از قدرت تجسم خلاق به معنای قدم برنداشتن و یک گوشه نشتن و تجسم کردن نیست. زیرا ایمانی که عمل نیاورد، حرف مفت است.

هدف از تجسم، کم کردنِ مقاومت های ذهن درباره ی امکان پذیریِ تحقق خواسته های مان است. زیرا ذهن به خاطر باورهای محدودکننده‌، همیشه در برابر امکانِ داشتنِ خواسته ها مقاومت دارد. به همین دلیل می خواهد ما را وادار به پذیرفتنِ محدودیت ها و قدم برنداشتن برای تغییر شرایط‌ نادلخواه نماید.

هدف از تجسم‌، بیدار ساختنِ ایمانی فعال در وجودت است که امکان پذیری آن خواسته را باور می کند و این باور، قطعا به اقدام ختم می شود.

به همین دلیل وقتی از قدرت تجسم خلاق استفاده می کنی، قطعا به شکل ایده ها و راهکارها و هدایت هایی‌‌، در مسیرمان ظاهر می شود و وقتی این ایده ها و هدایت ها جدی گرفته می شوند و به نقطه عمل و اقدام می رسند، آنوقت است که به ثمر می نشینند و تفاوت در نتایج را می آفرینند.

زیرا کارِ تجسم‌، توجه به خواسته هاست.

تجسمِ خلاق یعنی: «جهت  دهی آگاهانه به کانون توجه»، به منظور هم-مدار شدن با خواسته ها.

تجسم خواسته ها، فاصله فرکانسی میان شما و خواسته تان را کم می کند زیرا سیستم ذهن به گونه ای است که  ذهن بین خیال و واقعیت تفاوت قائل نیست.

نقش تجسم خلاق، باور پذیر شدن یک خواسته برای ذهن و کم کردنِ مقاومت های ذهنی است.

زیرا ذهن فقط  کاری را انجام می دهد که آن را امکان پذیر بداند.

وقتی ذهن موضوعی را امکان پذیر بداند، آنوقت است که نه تنها در برابر اجرای ایده ها مقاومت نمی کند‌، بلکه جسمت را رهبری می کند به سمت تحقق آن خواسته آنوقت است که انگیزه ها را تقویت می کند و قدم ها برداشته می شود و عزم جزم می شود…

چون ذهن امکان پذیری آن خواسته را باور می کند.

تجسم، همچنان که مقاومت های ذهنی درباره امکان پذیر بودنِ آن خواسته برای شما را کم می کند‌، شما را به سمت راهکارها، ایده ها و شرایطی هدایت می کند که عمل به آنها، موجب تحقق آن خواسته می شود. زیرا موضوع این است که همه ی خواسته ها امکان پذیرند اما دلیل اینکه شما نمی توانی راهکارهای تحقق آنها را ببینی یا ایده ای که قابل اجرا با شرایط و امکانات کنونی ات باشد را پیدا نمی کنی، مقاومت های ذهنی است و وقتی آن مقاومت ها برداشته شود، راهکارها و هدایت ها از راه می رسند.

برای همین وقتی به تجسم یک موضوع ادامه می دهی‌، نشانه های از آن جنس خواسته در زندگی ات ظاهر می شود.

زیرا وقتی خواسته ات را تجسم می کنی، وارد مدار خواسته ات می شوی. ماندن در مدار خواسته‌‌، ابتدا خود را به شکل نشانه هایی کوچک از جنس آن خواسته‌، نشان می دهد.

مثلا اگر خواسته ات داشتن یک ماشین خاص است‌،

آن ماشین را در خیابان بیشتر می بینی یا دوستت آن ماشین را می خرد و تو را سوار می کند و…

در یک کلام:

افراد موفق زیادی؛ با استفاده ی آگاهانه و به جا از این قدرت، توانسته اند ذهن شان را به این باور برسانند که داشتن خواسته ی مد نظرشان، برای آنها امکان پذیر است و سپس به خاطر این باور، توانسته اند برای تحقق آن خواسته، قدم های عملی بردارند و آن خواسته را در زندگی شان تجربه کنند.

موضوع این است که:
همه ما در حال استفاده از این قدرت برای خلق اتفاقات زندگی مان هستیم. اما اکثرِ ما ناآگاهانه از این قدرت بر علیه خودمان استفاده می کنیم و ناخواسته ها را وارد تجربه زندگی مان می کنیم
و حالا  با کمک آگاهی های این بخش می خواهیم این قدرت ذهنی را بشناسیم؛ نقش آن را در خلق اتفاقات زندگی مان باور کنیم و آگاهانه از آن برای ورود به مدار خواسته و تجربه خواسته استفاده کنیم.

هدف از تجسم، بیدار ساختنِ ایمانی فعال در وجودت است که امکان پذیری آن خواسته را باور می کند و این باور، قطعا به اقدام ختم می شود.

به عبارتی: تجسمِ خواسته ها، شما را در مدار آنها قرار می دهد و به سمت اقدامات، آدمها، موقعیت ها و ایده هایی هدایت می کند که اجرایشان موجب تحقق خواسته ات می شود/


سرفصل های مطالب این دوره:

این دوره شامل 4 جلسه است.

جلسه اول دوره، اختصاص دارد به پاسخ به سوالات شرکت کنندگان درباره مطالب بخش قبلی:

سوالاتی که در این جلسه پاسخ داده شده است شامل:

آیا درخواست کردن از هر فردی و در هر زمان و مکانی جایز است؟
توضیح ماهیت قانون درخواست و هدف اصلی استفاده از قانون درخواست و «تمرینِ توانایی ی درخواست کردن»
باورها قدرتمند کننده درباره سلامتی
اربتاط مستقیم میان کانون توجه و و وضعیت سلامتی جسمانی
معیاری برای اینکه چقدر در تغییر باورهایت موفق بوده ای.

چگونه از مشتری های وفادارم درخواست کنم به جای چک پول نقد کنم بدون اینکه آنها از دست من آزرده خاطر شوند؟

آیا به جای تمرینِ درخواست کردن، می توانیم تصور کنیم که دیگران آن کار را برایمان انجام می دهند؟ یا اینکه حتما باید درخواست کنیم ؟

درخواست از خداوند باید چگونه باشد؟
اگر رابطه من با خداوند رابطه ای درخواست کننده و اجابت کننده ی آنچه درخواست شده است و اگر خداوند طبق قانون، همه ی درخواست ها را پاسخ داده است، چرا هنوز پاسخ بسیاری از درخواست هایم را از خداوند دریافت نکرده ام؟
آیا می توانم به جای درخواست کردن، با اعمال و رفتارم به دیگران نشان دهم که چه می خواهم؟

اگر قانون این است که خداوند اجابت کننده ی درخواست هاست، چرا باید از مردم درخواست کنم و حتی «ویژگی درخواست کردن» را یک توانایی بدانم و آن را تمرین کنم؟
والدین و افراد بسیار نزدیکم به جای اینکه مشوق من باشند، من را بسیار دلسرد می کنند چکار کنم؟
چکار کنم که حرف های دلسرد کننده و منفی اطرافیانم انگیزه های من را هدر ندهد و مرا دلسرد و نا امید نکند؟
چگونه از جمع افرادی خارج شویم که از یک طرف توان تحمل فضای منفیِ گفتگوی آنها را نداریم و از طرف دیگر نمی خواهیم به افراد بی احترامی شود؟
چگونه در برابر درخواست های عزیزمان نه بگوییم بدون اینکه آنها دلخور شوند؟
آیا در مسائلی مثل ضعیف بودن چشم یا بیماری هایی مثل لکنت زبان و … می توان به کمک قدرت ذهن بهبودی حاصل کرد و به حالت طبیعی برگشت؟ چطور؟
باورهای قدرتمندکننده ی نو پا را چطور تقویت کنیم؟
چگونه با استفاده از قانون آفرینش مسائل زیبایی ظاهری مثل کوتاهی قد را برطرف کنم؟
آیا می توان با دعای خیر برای دیگران، بر زندگی آنها تأثیر مثبت گذاشت؟

سرفصل های جلسات دوم تا چهارم:
مفهوم تجسم خلاق و تفاوت نیروی تجسم خلاق با توهم
الگوهایی که با استفاده ی آگاهانه از قدرت تجسم و تخیل، خواسته های خود را اول در ذهن و سئس در واقعیت خلق کرده اند
تمرینی برای درک «نقشِ تجسم خلاق در تحقق خواسته ها» و تعهد برای جدی گرفتن این قدرت و استفاده از این نیروی ذهن برای هدایت به سرراست ترین مسیرِ تحقق خواسته ها.
توضیح تئوری مدارها برای درک قدرت تجسم خلاق و استفاده از آن برای تجربه خواسته ها

درک فرایند تکاملی رسیدن به خواسته ها به کمک تئوری مدارها
پاسخ هایی مبتنی بر قانون مدارها برای سوالاتی چون:

چرا با اینکه روی باورهایم کار می کنم، هنوز به خواسته ام نرسیده ام؟!
پس کِی به خواسته ام می رسم؟!

توضیح مفاهیمی اساسی درباره قانون فرکانس به کمک «تئوری مدارها»:

1. مفهوم «فاصله ی فرکانسیِ شما با خواسته تان»؛
2. چگونگیِ طی کردنِ این فاصله فرکانسی؛

نقش قدرت تجسم خلاق در هم مدار شدن با خواسته ها.

تمرینی برای درک سیستم ذهن به منظور درک قدرت تجسم خلاق.

هدف تمرین: لمس این موضوع که ذهن شما چگونه تفاوتی بین خیال و واقعیت قائل نیست و استفاده از این ویژگی ذهن به منظور هم مدار شدن با خواسته

شما از قدرت تجسم، بر علیه خودت استفاده می کنی یا به نفع خودت؟!

تمرینی برای رسیدن به خودشناسی درباره قدرت های ذهن تان و خواسته هایی که در گذشته به وسیله ی این قدرت خلق کرده اید اما ناآگاهانه.

هدف این تمرین، به شناخت رسیدن شما درباره دلیل اتفاقات زندگی تان است.
هدف این تمرین، باور کردنِ قدرت های درونی تان و بیدار کردن تعهد شما برای استفاده ی آگاهانه و برنامه ریزی شده از این قدرتها است.
هدفِ تمرین، «خودشناسی» است. تا بتوانی منطق های قوی برای کنترل ذهنت پیدا کنی؛

تمرینی برای یافتن سبک شخصی ات در تجسم
تمریناتی برای کم کردن مقاومت های ذهنی در برابر استفاده از قدرت تجسم خلاق به منظور هدایت به سرراست ترین مسیرِ تحقق خواسته ها.
تمریناتی برای به شناخت رسیدن درباره خواسته ها، قبل از تجسم آنها
تمریناتی برای افزایش توانایی تجسم خلاق.

بهترین زمان برای تجسم خلاق:
تمریناتی برای استفاده از قدرت تجسم برای خلاقیت در حل مسائلی که با آنها مواجه هستی.

تکرار این جنس از تمرینات فاصله فرکانسی شما با راه حل ها را کمتر می کند. چون برای ذهن باور پذیر می شود که راه حلی برای این مسِئله وجود دارد. سپس دسترسی شما به مدار راه حل ها آسان تر می شود.

تمرین صفحه آرزوها

تکرار این تمرین، آرام آرام داشتنِ آن خواسته ها را برای ذهن باور پذیر می کندؤ مقاومت های ذهن تان درباره آن خواسته را کم می کند و سپس ذهن را برای حرک در مسیر تحقق آن خواسته ها، برنامه ریزی می کند.

تأثیر تجسم خلاق بر جسم و سلامتی؛
تفاوت تجسم خلاق با توهم، سرپوش گذاشتن بر ضعف های شخصیتی و تنبلی؛
استفاده ی اگاهانه از قدرت تجسم برای ارتباط موثرتر با خداوند و دریافت الهامات، هدایت ها و راه حلهای مسائل مان؛

تمرینی برای استفاده از قدرت تجسم برای جهت دهی آگاهانه ی کانون توجه به سمت خواسته ها.

استفاده از قدرت تجسم برای دور شدن فرکانسی از فضای منفی ای که از لحاظ فیزیکی فعلا امکان ترک آنجا را نداری.

منطق این تمرین:
هرچه به جای تمرکز بر شرایط نادلخواه کنونی و احساس قربانی داشتن به خاطر آن‌، متعهد می شوی که آگاهانه از قدرت تجسم خلاق، برای اعراض از ناخواسته ها و تصورِ شرایط دلخواه در ذهنت استفاده کنی‌، اول از نظر فرکانسی از شرایط نادلخواه کنونی فاصله می گیری و آرام آرام که این فاصله بیشتر می شود‌، به سمت ایده ها‌، راهکارها و شرایطی هدایت می شوی که در نهایت از لحاظ فیزیکی نیز از آن شرایط نادلخواه‌، جدا می شوی. این یک قانون است.

تمرین تجسم رسیدن به یکی از اهداف کوتاه مدت از لیست 107 آرزو؛

منطق این تمرین:
بین ما و خواسته های ما یک فاصله ی فرکانسی وجود دارد و این فاصله با، «کمتر شدن مقاومت های ذهنی درباره امکان پذیریِ داشتنِ آن خواسته»، کم می شود.
تجسمِ خواسته ها در ذهن، می تواند این مقاومت های ذهنی را کم کند و داشتنِ آن را امکان پذیر بداند. چون در زمان تجسم، به خاطرِ توجه به خواسته ها، فاصله فرکانسی ما با آنها کم می شود، در نتیجه به مدارِ ایده ها و راهکارهای تحقق آن آروز دسترسی پیدا می کنیم.

تأثیر قدرت تجسم خلاق بر سلامتی جسم و استفاده از این قدرت برای سلامتی؛
تا کی باید به تجسم آرزوهایمان ادامه دهیم؟
ترمزهای ذهنی ای که مانع استفاده ی آگاهانه از قدرت تجسم برای خلق خواسته ها می شود و راهکارهایی قدرتمندکننده برای رفع این ترمزها؛
تمرینِ «ساختن فیلم زندگی دلخواهت» و سپس هدایت به مسیر خلقِ آگاهانه ی آن شرایط؛

قیمت : 1,450,000 تومان
خرید محصول خارج از ایران
برای دوستانی که خار ج از ایران هستند لطفا با آیدی تلگرامی https://t.me/abasmanesh_video
یا از طریق واتساپ پشتیبانی 989025669939+جهت راهنمائی برای خرید محصولات
با پشتیبانی موسسه در تماس باشید.
خرید محصول در داخل ایران

برای دوستانی که در داخل ایران زندگی می کنند ، به راحتی با انتخاب و افزودن محصولات دلخواه به سبد خریدتان، در هنگام پرداخت، سایت به پرداخت از طریق درگاه امن بانکی عضو شبکه شتاب هدایت شده و پرداخت را انجام میدهند.

۲.بلافاصله پس از پرداخت موفق، لینک های محصول خریداری شده به «اتاق شخصی شما در سایت» ارسال می شود و در بخش «محصولات من» قرار می‌گیرد.

۳.دوستان توجه داشته باشند پرداخت به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد.

خرید محصول از طریق ارز دیجیتال

قابل توجه دوستانی که تمایل به خرید محصولات با ارز دیجیتال دارند:
در ابتدا از قیمت محصول در خواستی از طریق پشتبانی اطلاع یابید
از طریق لینک های زیر مراحل پرداخت را طی نمایید.
برای پرداخت از طریق ارز دیجیتال می توانید کدمربوطه را در قسمت پرداخت وارد نمائید و یا اینکه بارکد مربوطه را از قسمت پرداخت کیف پول خود اسکن نمائید.
و پس از پرداخت لطفا از رسید تراکنش اسکرین شات بگیرید و به پشتیبانی آنلاین ارسال کنید تا محصول خریداری شده به حساب کاربری شما اضافه شود.
🌟 قیمت ها برای پرداخت با ارز دیجیتال متفاوت از معادل تومن می‌باشد.
🌟به غیر از بیت کوین، اتریوم و تتر ارز دیجیتال دیگری پذیرفته نمی شود.

تتر TRC20

TXTRdj5QoJhTYJDveW58JPGTFkV6EcmfMr
خرید-محصولات-استاد-عباسمنش-از-طریق-تتر

ورود