دوره-قانون-آفرینش

دوره قانون آفرینش | بخش دوم

1,450,000 تومان

ماموریت این برنامه

موضوع بخش دوم: «قانون درخواست» و نقش این قانون در تجربه ی خواسته ها در زندگی ما.

پیشنیاز: درک آگاهی های «دوره قانون آفرینش | بخش اول» درباره «قانون توجه و قانون فرکانس» و انجام تمرینات آن بخش؛

بخش دوم از دوره قانون آفرینش‌، کلید ساختنِ باور احساس لیاقت است و ساختن ریشه ی این باوردر وجودمان را از «درکِ مهم ترین رابطه ی زندگی‌مان شروع می کند:

از توحید

از درک رابطه ای که با خداوند داریم یعنی: درخواست کننده و اجابت کننده ی آنچه درخواست شده است

آگاهی های این جلسه با ارائه ی منطق های قوی به وسیله ی توضیح آیات قرآن و  به شناخت رسیدن درباره‌ی قوانین جهان‌، موجبِ درست بنا شدنِ این رابطه و تقویت آن می شود.

هرچه این آگاهی ها را جدی تر بگیریم و در اجرایشان تعهد به خرج دهیم‌، رابطه ی بی واسطه مان با خداوند(یعنی منبع قدرت ها و نعمت ها) را بیشتر درک می کنیمِ

و هر چه این رابطه بهتر درک شود‌، «ان اقول کن فیکون» را بیشتر در زندگی خود تجربه می کنیم؛

یعنی فاصله ی بین درخواست های ما و تجربه ی آن خواسته ها در زندگی‌، به اندازه ی باور کردنِ این رابطه و تقویت آن در وجودمان، کمتر می شود.

ما در بخش دوم، این اصل مهم را می شناسیم و چگونگیِ اجرایش در عمل را از خلال توضیحات استاد و تمرینات عملی این جلسه می آموزیم که:

اولین گام برای تجربه خواسته ها‌، درخواست آنهاست.

آگاهی های این بخش‌، چراغ هدایتی است برای:

شناختنِ خودمان‌ و ترمزهای ذهنی و موانعی که احساس عدم لیاقت را در وجودمان کاشته‌ است و چگونگیِ برداشتنِ این ترمزهای ذهنی به وسیله ی ایجاد باورها و رفتارهای قدرتمندکننده ای که:

احساس لیاقت را در وجودمان می پروراند؛

بزر توحید را در وجودمان می کارد؛

ریشه های شرک را در وجودمان می خشکاند؛

و ما را به این تشخیص می رساند که:

چرا در تمام این سالها‌، جواب درخواست هایمان از خداوند را دریافت نکرده ایم؟!

ایراد کار ما کجاست و اولین قدم برای برداشتن این موانع چیست!

مثالها‌، آگاهی‌ها‌، توضیحات و تمریناتی که در این بخش آمده است‌، شما را در تشخیص اصل از فرع توانا می کند تا بتوانید قوانین خداوند (قانون درخواست در این بخش)و مفهوم هماهنگی با آن قوانین را در عمل بیاموزید

تا بتوانید «ناتوانی در درخواست کردنی که منشا آن احساس بی لیاقت و کمبود عزت نفس» است را از رفتاری توحیدی تشخیص دهید که فرد برای رسیدن به خواسته اش « خود را محتاج و وابسته ی کمک های افرادی خاص نمیداند».
یعنی رفتاری که منشا آن‌، عزت نفس، و باورهای توحیدی و اعتماد به خداوند است که باور دارد: خداوند از طریق دستانِ بی شمارش می تواند در مسیر تحقق خواسته هایش به او کمک کند؛

نتیجه ی توانایی در تشخیص اصل از فرع در این موضوع موجب:

درک همزمانِ «توحید عملی و قانون درخواست» و استفاده صحیح و عملی از این قانون در تعامل های روزانه با دیگران می شود تا بتوانیم پذیرای نعمت ها و اجابت هایی باشیم که خداوند از طریق هزاران دست به سمت ما روانه می کند.

تا از طریق رفتارها و واکنش هایمان، باورهای محدودکننده مان را بشناسیم و دست ذهن مان را بخوانیم که:

کجاها شرک می ورزیم و کجاها به بهانه ی توحیدی بودن‌، بر تنبلی، بی عزت نفسی، غرورِ مخرب، بی لیاقتی و ناتوانی مان در درخواست کردن، سرپوش می گذاریم؛ تا به این وسیله:

به خودشناسی برسیم،بیش از این خودمان را گول نزنیم و افسار زندگی مان را به دست محدودیت های ذهن مان ندهیم.

تا بتوانیم قانون درخواست را درک کنیم و از ثمره‌ی اجرای این قانون در زندگی خود بهره مند شویم.

یعنی به حدّی از خودباوری، خداباوری، درک قوانین و توکل به این قوانین برسیم که بتوانیم:

بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های شرایط کنونی‌‌، خواسته هایتمان را بشناسیم، به این نیروی هدایتگر اعتماد کنیم و قدم هایی عملی برای تحقق شان برداریم.

زیرا اکثر افراد به این دلیل هیچ قدمی در زندگی شان برنداشته اند و هیچ امید و انگیزه‌ای ندارند که: خواسته ای ندارند

به این دلیل هیچ خواسته ای ندارند : چون باور ندارند که داشتنِ آن خواسته و رسیدن به آن، برای آنها امکان پذیر است

و به این دلیل تا این حد ناامید هستند که: مهم ترین رابطه ی زندگی شان یعنی رابطه شان با خداوند را درک نکرده اند. یعنی:

به خاطر فراموش کردنِ رابطه ای «درخواست کننده و اجابت کننده ی آن درخواست ها» که بین ما و خالق مان هست‌ و در این دوره آن را از طریق منطقِ قویِ آیات قرآن می آموزیم‌ و می سازیم، عادت کرده اند که: خواسته های خود را از فیلتر محدودیت های شرایطِ  کنونی خود بگذرانند.

و آگاهی های این بخش‌، خیلی از این مسائل را از ریشه در وجودت اصلاح می کند اگر برای تغییر درک آگاهی های این جلسه و تغییر رفتار در خودت‌، جهاد اکبر به پا کنی .

اگر به دنبال شناسایی ریشه هایی هستی که اکنون‌، میوه‌ی آن ریشه ها در زندگی استاد عباس منش و نتایج او می بینی‌، آن ریشه ها و نحوه ی ساختن و پروراندن آنها با جزئیات در این دوره توضیح داده شده است

و اگر به دنبال ساختن این جنس از ریشه ها در وجودت هستی‌، باید جهادی اکبر و تعهدی غیر قابل مذاکره برای اجرای وحی منزل گونه ی آگاهی ها و تمرینات این دوره‌، راه بیاندازی تا شخصیت ات را تغییر دهی.

این دوره، بر مبنای تمرینات عملی است. یعنی:

آموزش های این دوره به گونه ای است که خروجی توضیحات استاد عباس منش پیرامون قوانین خداوند‌، در قالب یک تمرین آمده است.

منطقِ تمرینات نیز از طریق توضیحاتی که پیرامون آن تمرین توسط استاد عباس منش یا در قالب اسلاید در فایل تصویری‌، توضیح داده شده است.

هرچه درک واضح تری از منطقِ آن تمرین پیدا کنی‌، تعهد بیشتری برای زندگی به شیوه‌ی آن تمرین‌، به خرج می دهی و به همان نسبت نیز نتایج ات قوی تر و ماندگارتر خواهد بود.

هرچند در تدوین جدید‌، این کار برای شما خیلی ساده تر شده است. ما سعی کردیم همزمان با توضیح تمرینات‌، منطق آن تمرینات را نیز در اسلایدها نشان دهیم؛

اسلایدهای اضافه شده در فایلهای تصویری‌، کلیدهایی در دستان شما قرار می دهد تا درک کامل تر و واضح تری از توضیحات استاد عباس منش پیدا کنید

زیرا راه تغییر زندگی‌، تغییر باور است؛

راه تغییر باور‌، تغییر رفتار است و همانطور که استاد عباس منش همیشه تأکید دارد‌، ذهن برای تغییر رفتار به منطق نیاز دارد.

و تمرینات طراحی شده در این بخش به منظور تغییر رفتار آمده است

تعهد به ادامه‌ی این جنس از تغییر رفتارها‌، شخصیت شما را تغییر می دهد در نتیجه برنامه ذهنی تان تغییر می کند و آن برنامه‌ی ذهنی قدرتمندکننده ی جدید‌، شرایط زندگی‌تان را  تغییر می دهد.

تعهد برای انجام تمرین ها از طریق درک منطقِ آن تمرین ساخته می شود تا بتونید در فرایند تغییر رفتار‌، از عهده ی کنترل ذهن تان برآیید.

زیرا ذهن همیشه در برابر تغییر مقاومت دارد و همیشه نجوا می کند که:

این کارها جواب نمی دهد یا این تمرین خیلی مهم نیست و در یک کلام می خواهد به هر شیوه‌ای که شده‌، شما را به شیوه ی عادت های محدودکننده قبلی برگرداند.

البته این یک فرایند تکاملی است که به تکرار و تمرین بسیار نیاز دارد.

برای همین شنیدن این آگاهی ها بارها و بارها با تمرکز خالص و کامل ضروری است؛

ضرروی است که علاوه بر گوش دادنِ با تمرکز به توضیحات استاد در این دوره‌، جملات موجود در اسلایدهای فایل تصویری را نیز با دقت بخوانی‌، به مفاهیم آنها و کلید‌هایی که در دست تان می گذارند‌، فکر کنید تا بتوانید بهتر و بهتر اصل را از فرع تشخیص دهید و راهِ عملی ساختن آن قوانین و آگاهی‌ها را در زندگی تان و مسائلی که پیش رو دارید‌، بیاموزید.

تا بتوانید تمرینات را با کیفیت بالاتری انجام دهید و به همین میزان نیز نتایج تان با کیفیت تر بشود.


چند توضیح تکمیلی درباره محتویات دوره قانون آفرینش | بخش دوم:

بخش دوم شامل 5 جلسه است:

موضوعاتی که در بخش دوم آموزش داده شده است، به اختصار شامل:

جلسه اول: پاسخ به سوالات حضار
توضیحاتی تکمیلی پیرامون مفهوم «اعراض از ناخواسته»، در شرایطی که امکان انجام این کار سخت است.
توضیح مفهوم بخشش (بخشش مالی) از دیدگاه هماهنگ با قوانین و هدف اصلی از انجام این عمل
آیا خداوند چیزی را برای ما خواسته است صلاح خداوند یا انتخاب ما؟ کدامیک تعیین کننده است؟
معیاری برای تشخیص فرکانس های هم جهت با خواسته ها
نقش خداوند در خلق اتفاقات زندگی ما


جلسه دوم: 
درخواست های ناآگاهانه(فرکانسی) و آگاهانه
هدف این بخش: بررسی درخواست های آگاهانه و توانا شدن در اجرای این درخواست ها؛
اولین گام برای تجربه ی خواسته ها، توانایی در درخواست کردن آنهاست؛
توضیح قدرتمندکننده ترین باور درباره خداوند با توضیح آیه ای از قرآن و منطق های قوی از قرآن؛
باورهای قدرتمندکننده درباره درخواست از خداوند؛
تمریناتی برای پرورش عزت نفس و توانایی در درخواست کردن؛
ترمزهای ذهنی ای که مانع درخواست کردن می شود؛
باورهای محدودکننده ای که توانایی درخواست کردن را در فرد می کشد
باورهای قدرتمندکننده ی مقابل آن باورهای محدودکننده، که به فرد توانایی درخواست کردن می دهد،همراه با توضیح منطق آن باورها بوسیه آیات قرآن که بتواند منطقی قوی برای تعهد برای تغییر رفتار فرد باشد

به گونه ای که فرد در مسیر تغیر رفتار و شخصیت، از عهده ی نجواهای ذهن برآید
تمریناتی برای افزایش توانایی درخواست کردن در روابط


جلسه سوم
توضیح مفهوم قانون درخواست و نقش آن در ورود نعمت ها به زندگی… به عنوان اولین گام در تجربه ی خواسته ها و آرزوها.
تمریناتی عملی برای ایجاد توانایی ی درخواست کردن
تمریناتی برای غلبه بر نجواهایی ذهن در مواقع ترس از درخواست کردن
تمریناتی برای غلبه بر ترس های ذهنی که مانع درخواست کردن می شود و عزت نفس مان را از بین می برد و مانع ورود نعمت هایی به زندگی مان می شود که درخواست کردن کلید باز کردن آن درها بوده
تمریناتی برای غلبه بر ترس از تحقیر شدن


جلسه چهارم:
به شناخت رسیدن درباره ترمزهای ذهنی ای که: اعتماد به نفس افراد را در درخواست کردن از بین برده است؛
ترمزهایی که مانع پیشرفت آنها شده است. نشانه های این ترمزها و شیوه ی برداشتن آنها به منظور:

خودشناسی و به شناخت رسیدن درباره ی ضعف های شخصیتی و ترمزهایی که خود را در رفتارها و واکنش های ما نشان می دهند

سپس راهکارها و تمریناتی عملی برای غلبه بر آن ضعف های شخصیتی و برداشتن آن ترمزها ارائه شده است. به گونه ای که بتوانی خودت را بشناسی ضعف های شخصیتی ات و نشتی های فرکانسی ات را پیدا کنی

و از طریق «این جنس از به شناخت رسیدن از خودت» جهادی اکبر  برای اصلاح آن ضعف ها به پا کنی و باز آفرینیِ شخصیتی قوی با باورهای قدرتمندکننده را شروع کنی و ذهنیتی با باورهای قدرتمندکننده، احساس لیاقت و عزت نفس بسازی که
تو را وارد سطح جدیدی از تجربیات می کند که مورد دلخواهت است.

توضیح باورهای قدرتمندکننده جایگزین، که آرام آرام آن ضعف ها را از بین می برد و باعث اجابت شدن درخواست ها می شود؛
بررسی باورهای قدرتمندکننده ی پیامبران درباره درخواست از خداوند و توضیح منطق های قوی ای که آنها در ذهن شان می ساختند (که دلیل اصلی جسارت آنها برای درخواستهای بزرگ داشتن از خداوند و نیز اجابت درخواست های شان توسط خداوند بوده است)
تمریناتی برای افزایش توانایی در خواست کردن در روابط؛
تمریناتی برای تسلط بر قانون درخواست؛

چرا درخواست های ما از خداوند اجابت نشده است؟ پاسخ به این سوال و اراِیه راهکارهایی برای برداشتن ترمزهایی که سبب شده پاسخ درخواست هایمان از خداوند را دریافت نکنیم؛
نکته هایی اساسی درباره درک منطق قانون درخواست به منظور رسیدن به دیدی وسیع تر و حمله به ضعف های شخصیتی ای که دلیل اصلی شرایط نادلخواه کنونی است؛
دید وسیع تر درباره قانون درخواست و تسلط بر آن: تقویت عزت نفس با باورها و رفتارهای قدرتمندکننده برای اینکه نتایج راضی کننده بشود؛

یعنی به جای سرپوش گذاشتن بر ضعف های شخصیتی ات و برده ی آن رفتارها بودن، جهادی اکبر برای تغییر شخصیت به پا کنی برای تغییر برنامه ریزی قبلی ذهن

زیرا فقط به این وسیله تغییرات جدی و اساسی رخ می دهد و شخصیت تغییر می کند و فرصتی برای ساختن باورهای قدرتمندکننده و تثبیت آن باورها در ذهن پیدا می شود و سپس آن باورها برنامه ذهنی قبلی را تغییر می دهد
در نتیجه نتایج پایدار و ادامه دارد رخ می دهد.
زیرا جهاد اکبر درونی یعنی حمله ی آگاهانه به ضعف های شخصیتی


جلسه پنجم:
بررسی ویژگی های شخصیتی افرادی که بر قانون درخواست مسلط هستند، به منظور الگو برداری از آن رفتارها و باورها برای ساختن نتایجی شبیه به نتایج ان افراد
تمریناتی برای افزایش باور احساس لیاقت وساختن صحیح این باور از پایه و اساس و نیز توضیح منطق این تمرینات به منظور درک بهتر از هدف آن تمرین و «تعهد ساختن» برای انجام آن تمرین؛
تمریناتی برای خودباوری و توضیح منطق این تمرین؛
کلیدهایی برای ساختن عزت نفس و حرفه ای شدن در درخواست کردن؛

قیمت : 1,450,000 تومان
خرید محصول خارج از ایران
برای دوستانی که خار ج از ایران هستند لطفا با آیدی تلگرامی https://t.me/abasmanesh_video
یا از طریق واتساپ پشتیبانی 989025669939+جهت راهنمائی برای خرید محصولات
با پشتیبانی موسسه در تماس باشید.
خرید محصول در داخل ایران

برای دوستانی که در داخل ایران زندگی می کنند ، به راحتی با انتخاب و افزودن محصولات دلخواه به سبد خریدتان، در هنگام پرداخت، سایت به پرداخت از طریق درگاه امن بانکی عضو شبکه شتاب هدایت شده و پرداخت را انجام میدهند.

۲.بلافاصله پس از پرداخت موفق، لینک های محصول خریداری شده به «اتاق شخصی شما در سایت» ارسال می شود و در بخش «محصولات من» قرار می‌گیرد.

۳.دوستان توجه داشته باشند پرداخت به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد.

خرید محصول از طریق ارز دیجیتال

قابل توجه دوستانی که تمایل به خرید محصولات با ارز دیجیتال دارند:
در ابتدا از قیمت محصول در خواستی از طریق پشتبانی اطلاع یابید
از طریق لینک های زیر مراحل پرداخت را طی نمایید.
برای پرداخت از طریق ارز دیجیتال می توانید کدمربوطه را در قسمت پرداخت وارد نمائید و یا اینکه بارکد مربوطه را از قسمت پرداخت کیف پول خود اسکن نمائید.
و پس از پرداخت لطفا از رسید تراکنش اسکرین شات بگیرید و به پشتیبانی آنلاین ارسال کنید تا محصول خریداری شده به حساب کاربری شما اضافه شود.
🌟 قیمت ها برای پرداخت با ارز دیجیتال متفاوت از معادل تومن می‌باشد.
🌟به غیر از بیت کوین، اتریوم و تتر ارز دیجیتال دیگری پذیرفته نمی شود.

تتر TRC20

TXTRdj5QoJhTYJDveW58JPGTFkV6EcmfMr
خرید-محصولات-استاد-عباسمنش-از-طریق-تتر

ورود