دوره قانون آفرینش | بخش اول

1,450,000 تومان

ماموریت این برنامه

در شروع مسیر‌ و اولین بخش از دوره قانون آفرینش شما مفهوم دقیق‌، عملی و کاربردی‌ای از باور و نقش باورها در خلق شرایط و اتفاقات زندگی را یاد می‌گیری تا منطق و دلیل «جدّیت به خرج دادن برای کنترل ورودی‌های ذهن» و «اصل دانستنِ تغییر باورها» و اختصاص دادنِ بالاترین اولویت به این کار را در زندگی‌ات درک کنی و مهم‌تر از همه‌، چگونگی استفاده از این درک برای تغییر زندگی‌ات را در عمل می‌آموزی.

چون بدون این درک‌، فقط یک عالم بدون عمل خواهی بود.

چون بدون این درک‌، فقط از این آگاهی‌ها بصورت مسکن وار استفاده می‌کنی.

در اولین بخش از دوره‌، ساز و کار جهان هستی را از میان کلام خداوند در قرآن‌، استخراج می‌کنی و یاد می‌گیری که:

«باور»‌، یک جنس از توجه است که با تکرار زیاد‌‌، ساخته می‌شود. یعنی در هر لحظه با توجه به هر چیزی‌، درباره آن موضوع فرکانس می فرستی و آن را خلق می کنی. «با هر جنس از توجه»، فرکانس های مشابه آن را نیز در دسترس خواهی داشت.

به عبارت دیگر‌، باورها اول با یک «توجهِ کوچک» شروع می شود اما سپس وقتی این توجه ادامه دار می شود‌، شروع به  جذب شواهد بیشتر- از آن جنس توجه-به سوی شما می کند و آرام آرام آن جنس توجه را به حدّی تقویت می‌کند که تبدیل به باور(فرکانس غالب) می شود

سپس آن «باور تقویت شده»‌، شواهدی جدّی تر از آن جنس توجه را به زندگی‌ات روانه می‌کند  تا جایی که تو آن را به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر می‌پذیری. به گونه‌ی که پذیرفتنِ واقعیتی بر خلافِ آن موضوع‌، در ذهن تو محال به نظر می‌آید.

زیرا این جنس از «توجهِ تکرار شونده»‌، باعث تجربه اتفاقات و شرایطی در زندگی‌ات شده که هم جنس با آن نوع توجه و فرکانس است. سپس به خاطر ادامه دادنِ آن جنس از توجه‌ و ارسال فرکانس‌‌های بیشتر از آن نوع‌، خودت را در مدار اتفاقاتی از همان جنس نگه می‌داری. به گونه‌ای که هرگز به شواهدی که خلاف آن موضوع را ثابت می‌کند‌، دسترسی فرکانسی نداری.

و به این شکل‌، ذهن و ناخودآگاه تو با اساس آن باورها کدنویسی می‌شود و سپس کانون توجه و رفتارهای تو را در اختیار می‌گیرد و آرام آرام شخصیت‌ تو را شکل می‌دهد.

برای همین است که رفتارها و واکنش‌های ما به شدت تحت تاثیر باورهای ماست. رفتارهای ما شکل فیزیکی و قابل تشخیص از این موجودیت متافیزیکی یعنی فرکانس‌های غالب ما هستند که به ما در شناختن باورهای مان در هر جنبه‌ای کمک می‌کنند. تا بتوانیم باورهای محدودکننده را تشخیص دهیم و برای تغییرشان قدم‌های عملی برداریم.

قدم اول و تنها را تغییر باورها‌، «کنترل ورودی ها» و وسواس به خرج دادن برای کنترل کانون توجه است.

اگر «یک جنس از توجه»‌، به شما قدرت‌ و اطمینان نمی‌دهد و در یک کلام شما را به آرامش و احساس خوب نمی‌رساند‌، باید از ریشه قطع شود. زیرا

تا زمانیکه که «کانون توجه ات را از آن موضوع برنداری»‌ و به این جنس از تغییرات پایبند نمانی‌، هرگز دسترسی به فرکانس های متفاوت با شرایط نادلخواه کنونی‌ات‌، نداری.

بنابراین‌، شرایط نادلخواه کنونی‌ات-خواه در هر جنبه‌ای- که حاصل باورهای محدودکننده‌ی ایجاد شده در ذهنت در طی سالهای زندگی‌ات بوده‌ اس، یک شبه تغییر نمی‌کند. بلکه یک فرایند تکاملی از کنترل ورودی های ذهن و «تغذیه مناسب کانون توجه» است که ورود به این فرایند و ماندن و ادامه دادن در آن نیاز به تعهدی جدّی و جهاد اکبر درونی دارد.

اما خبر خوب این است که:

از همان لحظه‌ی شروع‌ تغییر، اثرات بهبود را در زندگی‌ات می‌بینی.

می‌پرسی به چه اندازه؟!

پاسخ این است که: این اثرات دقیقاً هم-وزن با تعهد و جدّیت تو برای اجرای جمله به جمله‌ی آگاهی‌های دوره قانون آفرینش است.

زیرا وقتی تغذیه ذهن را با این جنس از آگاهی‌های قدرتمندکننده را آغاز می‌کنی‌ و ذهن را در معرض ورودی‌های قدرتمندکننده‌ی این دوره قرار می‌دهی‌، «آن جنس از ناخواسته‌ها»‌، آرام آرام کمتر تغذیه می‌شوند و به همان اندازه آرام آرام از فرکانس و مدار آن خارج می شوی و به همان اندازه آرام آرام جنس تجربه‌هایت شروع به تغییر و بهبود می‌کند.

هر جمله از آگاهی‌های جلسات این دوره‌ و تمریناتی که در آن طراحی شده است‌، لازمه‌ای است برای در کنترل گرفتن کانون توجه و سپس کدنویسی ذهن با باورهای قدرتمندکننده که باید بارها و بارها و بارها شنیده شود تا منطق آن آگاهی ها را درک کنی و برای کنترل ذهنت به کار ببندی.

در اولین بخش از این دوره‌، مفهوم قانون توجه را «به کمک آیه های «اعراض» در قرآن»‌، درک می‌کنی و از آن به عنوان الگویی بلا منازغ در جهت دهی آگاهانه به کانون توجه ات، مدد می جویی. به گونه ای که تشخیص می دهی:

چه جنسی از توجه‌، خواسته ها را وارد زندگی ات می کند و چه جنسی ناخواسته ها

چه جنسی از توجه‌، گمراهی است و چه جنسی از توجه هدایت

چه جنسی از توجه جاهلیت است و چه جنسی از توجه‌، به قول قرآن راسخون فی العلم

چه جنسی از توجه‌، بینایی است و چه جنسی از توجه یایعقلون است

چه جنسی از توجه‌، جذب کننده فراوانی است و چه جنسی کمبود

چه جنسی از توجه‌، وجه ناخواسته افراد را در روابط ات برانگیخته می کند و چه جنسی‌، وجه عاشقانه

چه جنسی از توجه شما را در مسیر اصل نگه می دارد و چه جنسی از توجه شما را به حاشیه ها و گمراهی می برد

چه جنسی از توجه‌، شما را با نیروی حاکم بر جهان که نیروی خیر است‌، هم آهنگ‌ و هم گام می کند و در زمان مناسب در مکان مناسب قرار می دهد و با اتفاقات دلخواه احاطه می کند.

تمرینات و جمله به جمله توضیحات این دوره  راهنمایی همه جانبه برای ساختن باورهای قدرتمندکننده ای است که باعث می شود:

زبان مراواده‌ی خداوند با خودت را بشناسی و با قوانین این نیرو هماهنگ بشوی

باورهایی که به شما کمک می کند تا الهامات و هدایت های خداوند را تشخیص بدهی و دریافت کنی.

باورهایی که به شما کمک می کند تا جریان هدایت را بخشی جدانشدنی از پروسه‌ی خلق خواسته هایت بدانی و روی جریان هدایت خداوند حساب کنی. همین حساب کردن‌، چنان ایمان و یقینی به شما می بخشد که قادر به فرا رفتن از مرز ترس ها و محدودیت‌های ذهنت می شوی

ثبات فرکانسی و پایدار شدن نتایج را می آموزی.

ممکن است ذهن شما به خاطر کدنویسی شدن با باورهای محدودکننده‌ی این سالیان طولانی‌، در ابتدای راه ساز مخالف بزند و مانع بزرگی برای تغییر باشد‌، اما قلب شما از همان جمله اول‌، با این آگاهی های موافق است چون این آگاهی‌ها را به یاد می‌آورد. چون به یاد می‌آورد که قبل از تولد به پشتوانه ی این آگاهی ها پا به این جهان گذاشتید و حالا در حال به یاد آوردن این حقیقتی هستید که روزی به شپشتوانه اش امدید تا آنچه می خواهید را بشناسید و تجربه کنید و قلبتان گواه این است آرامش قلبتان در این لحظه گواه این یادآوری است.

سپس با ادامه دادنِ این مسیر‌،

آرامش ات سلامتی ات ثروت ات کسب و کارت و … ثابت می کند که نتایج ات ثابت می کند که این شیوه ی زندگی است و آنوقت است که ذهن نیز آرام آرام در برابر آن نتایج‌، خلع سلاح می‌شود.

این جنس از باورهای قدرتمندکننده به شما کمک می کند که به اهداف بیشتری برسید

سلامت تر زندگی کنید

عشق بیشتری را در روابط تان تجربه کنید

رونق بیشتری را در کسب و کارتان ایجاد کنید.

و مهم‌تر از همه‌، حمایت کامل خداوند  را در مسیر خلق خواسته هایت ببیند و روی آن حساب کند

زیرا ما دستان خداوند بر روی زمین هستیم

و هرچقدر که ما به خواسته های بیشتری برسیم، یعنی خداوند بیشتر به خواسته هایش رسیده است

زیرا ما ابزارهای رشد و پیشرفت جهان مادی هستیم

و به اندازه گسترشی که ایجاد می‌کنیم‌، جهان به ما پاداش می‌دهد.

جهان بزرگترین پاداش ها را به افرادی می‌دهد که بیشترین گسترش را ایجاد می‌کنند.

قیمت : 1,450,000 تومان
خرید محصول خارج از ایران
برای دوستانی که خار ج از ایران هستند لطفا با آیدی تلگرامی https://t.me/abasmanesh_video
یا از طریق واتساپ پشتیبانی 989025669939+جهت راهنمائی برای خرید محصولات
با پشتیبانی موسسه در تماس باشید.
خرید محصول در داخل ایران

برای دوستانی که در داخل ایران زندگی می کنند ، به راحتی با انتخاب و افزودن محصولات دلخواه به سبد خریدتان، در هنگام پرداخت، سایت به پرداخت از طریق درگاه امن بانکی عضو شبکه شتاب هدایت شده و پرداخت را انجام میدهند.

۲.بلافاصله پس از پرداخت موفق، لینک های محصول خریداری شده به «اتاق شخصی شما در سایت» ارسال می شود و در بخش «محصولات من» قرار می‌گیرد.

۳.دوستان توجه داشته باشند پرداخت به وسیله کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد.

خرید محصول از طریق ارز دیجیتال

قابل توجه دوستانی که تمایل به خرید محصولات با ارز دیجیتال دارند:
در ابتدا از قیمت محصول در خواستی از طریق پشتبانی اطلاع یابید
از طریق لینک های زیر مراحل پرداخت را طی نمایید.
برای پرداخت از طریق ارز دیجیتال می توانید کدمربوطه را در قسمت پرداخت وارد نمائید و یا اینکه بارکد مربوطه را از قسمت پرداخت کیف پول خود اسکن نمائید.
و پس از پرداخت لطفا از رسید تراکنش اسکرین شات بگیرید و به پشتیبانی آنلاین ارسال کنید تا محصول خریداری شده به حساب کاربری شما اضافه شود.
🌟 قیمت ها برای پرداخت با ارز دیجیتال متفاوت از معادل تومن می‌باشد.
🌟به غیر از بیت کوین، اتریوم و تتر ارز دیجیتال دیگری پذیرفته نمی شود.

تتر TRC20

TXTRdj5QoJhTYJDveW58JPGTFkV6EcmfMr
خرید-محصولات-استاد-عباسمنش-از-طریق-تتر

ورود